Voorwaarden Art by Daan spaarprogramma

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Art by Daan spaarpunten welke gespaard worden in de webshop van Art by Daan.
 2. Het betreft een online spaarpunten systeem in de webshop van  Art by Daan.
 3. Door deel te nemen aan het spaarpunten programma gaan de deelnemers akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

2. Deelname

 1. Deelname aan het spaarpunten programma van Art by Daan staat open voor alle klanten van Art by Daan.
 2. Deelname aan het spaarpunten programma is kosteloos.
 3. Art by Daan (organisator) en de deelnemers van het spaarprogramma zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 4. Klanten van Art by Daan hebben de mogelijkheid een account aan te maken door hun gegevens in te vullen tijdens het bestelproces en het opgegeven van een wachtwoord voor hun persoonlijke account.
 5. Persoonlijke gegevens dienen naar waarheid ingevuld te zijn.
 6. Alleen volledig ingevulde gegevens kunnen gebruikt worden voor het activeren van een Art by Daan spaarprogramma.
 7. Gegevens omtrent het persoonlijke account worden niet vrijgegeven aan derden.
 8. Art by Daan heeft het recht om een account aanvraag te weigeren.
 9. Art by Daan heeft het recht om een account te verwijderen als er sprake is van misbruik.
 10. Het persoonlijke geactiveerde account is ten allen tijden (storingen uitgesloten) online te bezoeken en de deelnemer kan inloggen door middel van e-mail adres in combinatie met een persoonlijk opgegeven wachtwoord.

3. Art by Daan Punten

 1. Deelnemers met een Art by Daan account ontvangen automatisch spaarpunten in hun account. Punten worden uitgekeerd op het moment dat de bestelling betaald & verzonden is.
 2. Spaarpunten worden enkel toegekend over reeds betaalde bestellingen.
 3. Spaarpunten worden enkel toegekend aan geactiveerde accounts.
 4. Er worden geen spaarpunten toegekend aan betaalde bestellingen welke in het verleden zijn gedaan.
 5. Opgespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen uitsluitend online worden besteed op Art by Daan.
 6. Je puntensaldo kan maximaal 1000 punten zijn, als je dit bereikt hebt moet je eerst punten uitgeven voordat je ze weer kunt sparen.
 7. Gespaarde punten zijn 18 maanden geldig.
 8. Gespaarde punten zijn overdraagbaar tussen accounts.

4. Waardepunten

 1. Op Art by Daan is iedere uitgegeven euro 1 punt waard. 20 punten hebben een waarde van 1 euro, welke alleen besteed kunnen worden in de webshop. Punten worden alleen toegekend na betaling en verzending van de bestelling en worden alleen bijgeschreven op geactiveerde accounts.
 2. Over verzendkosten en extra afhandelingskosten worden geen spaarpunten toegekend.
 3. Bij het retourneren van artikelen worden toegekende punten in mindering gebracht op het punten saldo.
 4. Voor geretourneerde artikelen welke met punten zijn betaald worden alleen punten teruggegeven.
 5. Gespaarde Art by Daan punten kunnen niet meer worden besteed als het Art by Daan account niet meer actief is.
 6. Art by Daan kan in het kader van acties incidenteel extra punten toekennen bij geretourneerde bestellingen worden deze extra punten in mindering gebracht op het punten saldo.
 7. Spaarpunten kunnen niet tegelijkertijd worden ingewisseld in combinatie met andere kortingsacties van Art by Daan.
 8. Aankopen buiten de webshop om krijgen geen punten. Omdat ons puntensysteem geautomatiseerd via de webshop verloopt, krijgen alleen bestellingen in de webshop punten toegekend.

5. Privacy

 1. Deelnemers dienen correcte en complete persoonsgegevens in te vullen.
 2. Deelnemers welke onjuiste informatie verschaffen worden uitgesloten van deelname.
 3. Door deel te nemen aan het spaarprogramma gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor mailingen van Art by Daan.
 4. Verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van Art by Daan. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 5. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt mits hier schriftelijk toestemming is voor verleend.

6. Slotbepalingen

 1. Art by Daan is ten allen tijde bevoegd de actievoorwaarden omtrent het spaarsysteem tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten en/of te wijzigen.
 2. Indien er sprake is van een technisch probleem in het puntensysteem is Art by Daan niet aansprakelijk, maar zal haar best doen dit te herstellen.
 3. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.
 4. Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met Art by Daan.

Zullen we contact houden?

Ik weet dat je abonneren op nóg een e-maillijst waarschijnlijk het laatste is wat je wilt doen, maar ik beloof dat het de moeite waard zal worden! Voordelen zijn: leuke promoties, exclusieve inkijkjes en meldingen van nieuwe blogposts.

Danielle Looije sieradenontwerper